Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

สวัสดี เพื่อนร่วมโลก

รู้สึกแปลกๆ กับบ้านหลังใหม่ ที่ Window Lives พามาอาศัย !!

วันนี้ ยังไม่รู้ว่าจะทำไร…เพราะยัง งง งง อยู่

คาดว่าอีกสักครู่ คงพอจะรู้ทางหนีที่ไล่ ..อิอิ

Advertisements

 Amazing ThaiLand ..Songkran Festival.. 13-15 April 2010  

คำขวัญวันสงกรานต์ปี 53 “สงกรานต์สร้างสรรค์ ยึดมั่นประเพณี ปลอดภัยทุกชีวี สามัคคีทั่วไทย

Thai Culture : Songkran Festival

ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

         วันที่ ๑๔ เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์  ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑ ค่ำ  เดือน ๖ เวลา ๐๗ นาฬิกา ๑๙ นาที ๑๙ วินาที ปีขาล (เทวดาผู้หญิง  ธาตุไฟ) โทศก จุลศักราช ๑๓๗๒  ทางจันทรคติ เป็น อธิกมาส ทางสุรืยคติ  เป็น ปกติสุรทิน

มณฑาเทวี นางสงกรานต์ วัพุธ

 

นางสงกรานต์ 

ทรงนามว่า มณฑาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจำปา อาภรณ์แก้วไพฑูรย์ ภักษาหารนม เนย พระหัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จยืนมาเหนือหลังคัสพะ (ลา) เป็นพาหนะ

วันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๑ นาฬิกา ๑๘ นาที ๓๖ วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น  ๑๓๗๒

ปีนี้ วันอังคาร เป็นธงชัย  วันพฤหัสบดี เป็นอธิบดี  วันจันทร์ เป็น อุบาทว์  วันเสาร์ เป็น โลกาวินาศ

ปีนี้ วันอังคาร เป็นอธิบดีฝน  บันดาลฝนให้ตก ๓๐๐ ห่า  ตกในโลกมนุษย์ ๓๐ ห่า ตกในมหาสมุทร ๖๐ ห่า  ตกในป่าหิมพานต์ ๙๐ ห่า  ตกในเขาจักรวาล ๑๒๐ ห่า  นาคให้น้ำ ๗ ตัว

เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ ๕ ชื่อ  วิบัติ  ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติ (ด้วงกับแมลง) จะได้ผลกึ่ง เสียกึ่ง

เกณฑ์ธาราธิคุณ  ตกราศีเตโช (ไฟ) น้ำน้อย

คำทำนาย

เมื่อถึงวันสงกรานต์ คนไทยสมัยก่อนสนใจที่จะรู้ชื่อนางสงกรานต์ พาหนะทรง กำหนดวันมหาสงกรานต์ เพราะคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาน้ำฝนจากธรรมชาติ คำทำนายต่าง ๆ เป็นการเตรียมพร้อม ในการที่จะต้องเผชิญกับภาวะต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ผลิตผลและการทำมาหากินทั่วไป

คำทำนายวันสงกรานต์ ปีเสือ ๒๕๕๓

สงกรานต์วันพุธ สุดแสนเปรมปรา ลาภยุคท้าวพระยา มาจากต่างเมือง ลูกอ่อนก่อเหตุ อาเพศขุ่นเคือง มักจะเกิดเรื่อง ให้เร่งระวัง หมายถึง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะได้รับการยกย่องจากต่างประเทศ

Thai Culture : Songkran Festival

ความหมายของ สงกรานต์

"สงกรานต์" เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่าผ่าน หรือเคลื่อนย้ายเข้าไป หมายถึงเวลาที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนจากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งทุกๆ เดือน ยกเว้นเมื่อย้ายจากราศีมีนสู่ราศีเมษ จะเรียกชื่อพิเศษว่า "มหาสงกรานต์" เพราะเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามความเชื่อของอินเดียฝ่ายเหนือ ไทย รับคติความเชื่อเกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่นี้มาใช้เช่นกัน แต่จะเรียกว่า "สงกรานต์" เท่านั้น

วันขึ้นปีใหม่ไทย

การกำหนดวันขึ้นปีใหม่แต่เดิมของไทยใช้วิธีนับทางจันทรคติ ดังนั้น แต่ละปีจะไม่ตรงกัน จนลุถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้กำหนดให้ วันที่ ๑ เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๒ และได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ.๒๔๘๔ โดยกำหนดวันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันที่ ๑ มกราคม ตามหลักสากล

กำหนดวันสงกรานต์

กำหนดวันสงกรานต์มี ๓ วัน คือวันที่ ๑๓ – ๑๔ – ๑๕ เมษายน ของทุกปี มีชื่อเรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันเนา และวันเถลิงศก ตามลำดับ ในแต่ละภูมิภาค มีชื่อเรียกวันดังกล่าวและมีพิธีกรรมแตกต่างกันตามคติความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น

มหาสงกรานต์ แปลว่า ก้าวขึ้นหรือย่างขึ้นครั้งใหญ่ หมายถึงสงกรานต์ปี คือปีใหม่อย่างเดียว กล่าวคือสงกรานต์หมายถึง ได้ทั้งสงกรานต์เดือนและสงกรานต์ปี แต่มหาสงกรานต์ หมายถึง สงกรานต์ปีอย่างเดียว

วันเนา แปลว่า "วันอยู่" คำว่า "เนา" แปลว่า "อยู่" หมายความว่าเป็นวันถัดจากวันมหาสงกรานต์มา ๑ วัน วันมหาสงกรานต์เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ย่างสู่ราศีตั้งต้นปีใหม่ วันเนาเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เข้าที่เข้าทาง ในวันราศีตั้งต้นใหม่เรียบร้อยแล้ว คืออยู่ประจำที่แล้ว

วันเถลิงศก แปลว่า "วันขึ้นศก" เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ การที่เปลี่ยนวันขึ้นศกใหม่มาเป็นวันที่ ๓ ถัดจากวันมหาสงกรานต์ ก็เพื่อให้หมดปัญหาว่า การย่างขึ้นสู่จุดเดิม สำหรับต้นปีนั้นเรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาเพราะอาจมีปัญหาติดพันเกี่ยวกับชั่วโมง นาที วินาที ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่จะเปลี่ยนศกถ้าเลื่อนวันเถลิงศกหรือวันขึ้นจุลศักราชใหม่มาเป็น วันที่ ๓ ก็หมายความว่า อย่างน้อยดวงอาทิตย์ได้ก้าวเข้าสู่ราศีใหม่ ไม่น้อยกว่า ๑ องศาแล้วอาจจะย่างเข้าองศาที่ ๒ หรือที่ ๓ ก็ได้

งานสำคัญวันสงกรานต์

วันที่ 13 เมษายน วันสังขานต์ล่อง

วันที่ 14 เมษายน วันเนา หรือวันเนา

วันที่ 15 เมษายน วันพญาวัน หรือวันเถลิงศก

 

วันสงกรานต์Thai Culture : Songkran FestivalThai Culture : Songkran Festival

ประเพณีปฏิบัติในวันสงกรานต์

วันจ่ายสงกรานต์ ทำบุญตักบาตร   ปล่อยนกปล่อยปลา  บังสุกุลอิฐ  สรงน้ำพระ   รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่   ก่อพระเจดีย์ทราย และเล่นสาดน้ำ

Thai Culture : Songkran FestivalThai Culture : Songkran FestivalThai Culture : Songkran FestivalThai Culture : Songkran FestivalThai Culture : Songkran Festival

Thai Culture : Songkran Festival

 

ประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน

ช่วยกันดำรงรักษาไว้ตราบชั่วลูกชั่วหลาน

อย่าให้เหลือเป็นตำนานที่เล่าขานกันเพียงคำพูด

Thai Culture : Songkran Festival

http://static.photobucket.com/player.swf?file=http://vid255.photobucket.com/albums/hh131/bainad_j67/FavoritesVideos/b9fceaf4.flv

รำวงวันสงกรานต์ – วงสุนทราภรณ์

 
ขอบคุณแหล่งสืบค้นข้อมมูล :

         http://www.culture.go.th/www/th/news_detail.php?id=599

         http://www.culture.go.th/study.php?&YY=2551&MM=3&DD=1

         http://www.songkran.net

         http://www.educatepark.com/story/songkran.php

โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์

บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


Photobucket

โคลงโสฬสไตรยางค์ แต่เดิมนั้นเป็นสุภาษิตภาษาอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร กวีในราชสำนักแปลและประพันธ์เป็นภาษาไทย

โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ เป็นโคลงสี่สุภาพ ซึ่งมีบทนำ ๑ บท เนื้อเรื่อง ๑๖ บท และบทสรุป ๑ บท ซึ่งบอกจำนวนสุภาษิตว่ามี ๑๖ หมวด หมวดละ 3 ข้อ รวมเป็น ๔๘ ข้อ สุภาษิต ๑๖ บทเป็นข้อแนะนำซึ่งควรแสวงหาหรือควรละเว้น ซึ่งในแต่ละบทจะมีอยู่ ๓ สิ่ง

โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ เป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการประพฤติตนที่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องราวของตัวเราเอง มิตรสหาย ชาติบ้านเมือง ตลอดจนถึงสัจธรรมชีวิต ที่ควรค่าแก่การนำไปประพฤติปฎิบัติให้เกิดสุข..

บทพระราชนิพนธ์ ว่าด้วยสามอย่าง

       ปราชญ์แสดงดำริด้วย             ไตรยางค์

                  โสฬสหมดหมวดปาง                        ก่อนอ้าง

                  เป็นมาติกาทาง                            บัณฑิต แสวงเฮย

                  หวังสวัสดิ์ขจัดทุกข์สร้าง                    สืบสร้องศุภผล ฯ
                        

          จบสามสิบหกเค้า                       คะแนนนับ หมวดแฮ

                      หมวดละสามคิดสรรพ                        เสร็จสิ้น

                      เป็นสี่สิบแปดฉบับ                           บอกเยี่ยง อย่างแฮ

                      ตามแบบบ่ขาดหวิ้น                          เสร็จแล้วบริบุรณ์ ฯ


◄◄ รูปลักษณ์…มิตรภาพ ►►

คนส่วนใหญ่มักจะบอกว่า

รูปกายภายนอก ไม่สำคัญเท่าจิตใจ

ฉันว่า……มันไม่ถูกต้องทั้งหมดหรอกนะ

เพราะเมื่อแรกพบกันนั้น

สิ่งที่เราสัมผัสกันได้ก่อนคือ…..

รูปกายไม่ใช่ จิตใจ

แต่ในที่สุดแล้ว เมื่อเราได้รู้จัก คบหากัน

"จิตใจ" ที่งดงาม……

จะเป็นสิ่งที่ทำให้ มิตรภาพยืนยาว

มากกว่ารูปกายที่ดูดีเพียงอย่างเดียว

Funscrape.Com

Merry Christmas NarjRaDa

♥♥ Name :- นาฏรดา จิตติ์มินตรา [Narj-Ra-Da Jitmintra] ♥♥

►►Aim : Reduction Gobal Warming By Music ♥♥

►► Personal :- Normal Girl But Abnormal !!!

►► Qualify :- More Than Words !!!

 
►►Local :- Chonburee, Thailand

►► Contact :- bainad_j67@hotmail.com

ABCD Friendship 01
ABCD Friendship 02
ABCD Friendship 03
ABCD Friendship 04
ABCD Friendship 05
ABCD Friendship 06
ABCD Friendship 07