Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for มีนาคม, 2010

โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์

บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


Photobucket

โคลงโสฬสไตรยางค์ แต่เดิมนั้นเป็นสุภาษิตภาษาอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร กวีในราชสำนักแปลและประพันธ์เป็นภาษาไทย

โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ เป็นโคลงสี่สุภาพ ซึ่งมีบทนำ ๑ บท เนื้อเรื่อง ๑๖ บท และบทสรุป ๑ บท ซึ่งบอกจำนวนสุภาษิตว่ามี ๑๖ หมวด หมวดละ 3 ข้อ รวมเป็น ๔๘ ข้อ สุภาษิต ๑๖ บทเป็นข้อแนะนำซึ่งควรแสวงหาหรือควรละเว้น ซึ่งในแต่ละบทจะมีอยู่ ๓ สิ่ง

โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ เป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการประพฤติตนที่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องราวของตัวเราเอง มิตรสหาย ชาติบ้านเมือง ตลอดจนถึงสัจธรรมชีวิต ที่ควรค่าแก่การนำไปประพฤติปฎิบัติให้เกิดสุข..

บทพระราชนิพนธ์ ว่าด้วยสามอย่าง

       ปราชญ์แสดงดำริด้วย             ไตรยางค์

                  โสฬสหมดหมวดปาง                        ก่อนอ้าง

                  เป็นมาติกาทาง                            บัณฑิต แสวงเฮย

                  หวังสวัสดิ์ขจัดทุกข์สร้าง                    สืบสร้องศุภผล ฯ
                        

          จบสามสิบหกเค้า                       คะแนนนับ หมวดแฮ

                      หมวดละสามคิดสรรพ                        เสร็จสิ้น

                      เป็นสี่สิบแปดฉบับ                           บอกเยี่ยง อย่างแฮ

                      ตามแบบบ่ขาดหวิ้น                          เสร็จแล้วบริบุรณ์ ฯ


Advertisements

Read Full Post »